Home NL 2018-05-29T17:18:32+00:00

“Als advocaat is het van belang dat men kan schakelen tussen diverse partijen.
Hoge kwaliteit en dienstverlening, daar gaan wij voor!”

Neem contact met ons op

Algemeen Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over het handelen van bestuursorganen in relatie tot natuurlijke- en rechtspersonen. Onder bestuursorganen vallen onder andere ministeries, provincies, gemeenten, product- en bedrijfschappen en waterschappen ook wel overheid genoemd. Heeft u een besluit ontvangen van de overheid en u bent het hier niet mee eens, neem dan direct contact met mij op zodat er dan tijdig bezwaar dan wel beroep kan worden ingesteld.

Ambtenarenrecht

Is er sprake van een arbeidsconflict en bent u ambtenaar? Dan kunt u contact met mij opnemen. Van belang is, om dit tijdig te doen zodat er voldoende tijd is bezwaar in te dienen en eventueel beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Arbeidsrecht

Heeft u vragen over arbeidsrechtzaken zoals: ontslag; de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames; reorganisaties en collectief ontslag; sociaal verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheid en re-integratie; medezeggenschap; gelijke behandeling; cao’s etc. dan kunt u contact met mij opnemen.

Strafrecht

Indien u bent aangehouden door de politie, een strafbeschikking of een dagvaarding heeft ontvangen.

Neem dan zo spoedig mogelijk contact op zodat wij u kunnen bijstaan in uw strafzaak.

SPECIALISME

column2-image1Arbeidsrecht

column1-image1Bestuursrecht

column2-image1Naamswijziging

column3-image1Naturalisatie

column3-image1Participatiewet

column1-image3Privacyrecht

column3-image1Remigratie

column1-image2

Sociale zekerheidsrecht

column3-image1Strafrecht

column3-image1Vergunningen

mr. H.F. Nazir is oprichtster van Nazir Advocatuur. Haar rechtsgebieden zijn onder andere arbeidsrecht, bestuursrecht, sociale voorzieningen en sociaal zekerheidsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht. Zij onderscheidt zich door haar persoonlijke benadering, deskundigheid en gedrevenheid. Zij is lid van de Vereniging voor jonge Arbeidsrechtsadvocaten; Vereniging sociale advocatuur; Stichting Migratierecht Nederland; Clara Wichmann Instituut; Nederlandse juristenvereniging; Vereniging voor bestuursrecht; Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten.

mr. H.F. Nazir staat bekend om haar daadkracht, gedrevenheid en betrokkenheid bij zaken. Zij gaat uitdagingen niet uit de weg.

Hoge kwaliteit en klantvriendelijkheid, daar gaat zij voor!

Neem nu contact met ons op

Wij zijn hier om u bij te staan. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht. Gerechtelijke zaken zitten vaak gecompliceerd in elkaar probeert u daarom zo duidelijk mogelijk uw vraag of probleem te omschrijven.

NAAM

EMAIL

ONDERWERP

BERICHT

RECAPTCHA